دکتر سيد حسين حسيني جّدا

دکتر سيد حسين حسيني جّدا

جنین شناسی
info@bahmanivf.com---

بورد تخصصی جنین شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (1370)؛ دوره آموزشی IVF و بيولوژي توليدمثل تحت نظارت پروفسور صفا الحسني، دانشگاه لوبك، آلمان (1373) ؛ دوره آموزشی كلونينگ درماني (انتقال و پيوند هسته و سيتوپلاسم) تحت نظر پروفسور نيمان و پروفسور لوكاس هان، انيستيتو مارينزي، هانوفر، آلمان