دكتر حسن ميرمحمدصادقی

دكتر حسن ميرمحمدصادقی

دندانپزشکی
hmm@msadeghi.com-

پزشك و دندانپزشك فارغ التحصيل رشته پزشكي و دندانپزشكي از كشور بلژيك فارغ التحصيل جراحي فك و صورت و جراحي ميكروسكوپي از بلژيك عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي