دکتر ژیلا عابدی اصل

دکتر ژیلا عابدی اصل

زنان
info@dr-abedi.com

پزشکی عمومی ( دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)؛ دوره رزیدنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دوره فلوشیپی نازایی و لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی؛ دوره پیشرفته لاپاراسکوپی از فرانسه (استراسبورگ)؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری بیمارستان بهمن؛ عضو تیم درمانی مرکز خاتم الانبیا؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری وسقط مکرر ابن سینا از 1388-1390؛ عضو تیم درمانی مرکزناباروری شایامهر از 1387-1388؛ فلوشیب نازایی مرکز تحقیقات ناباروری ولی عصراز 1385-1386