دکتر مهرداد مرادی

دکتر مهرداد مرادی

جراحی مغز و اعصاب
mehrdad.moradi4@gmail.com

بورد تخصصي جراحي مغز و اعصاب 8 سال هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان داراي گواهي آندوسكوپي مغز و اعصاب و ستون فقرات – جراحي قاعده جمجمه درمان RF و ليزر ديسك ستون فقرات