دکتر حسن عارفي

دکتر حسن عارفي

انسدادعروق محيطي
-

ايشان موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة اطفال- داخلي از نيويورك گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصصي و فلوشيپ خود را در رشتة قلب و عروق و طب دوران بلوغ و نيز دوره كوتاه مدت اكوكارديوگرافي و عروق محيطي در آمريكا به پايان رساند. سمت های اجرائی (گذشته تاکنون) رياست دانشكده پزشكي ، رياست دانشگاه تهران، رئيس بيمارستان دكتر شريعتي، رئيس بخش قلب و عروق 2- مديرگروه داخلي