دکتر فرهاد موسی زاده

دکتر فرهاد موسی زاده

جراحي عمومي
dr.f.moussazadeh@gmail.com

در سال 1366 در رشته پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان پذیرفته شدند. سپس تحصیلات تخصصی در رشته جراحی عمومی از سال 1380 تا 1384 در دانشگاه علوم پزشکی سپری کردند. در طی دوران رزیدنتی جراحی کم تهاجمی (لاپاراسکوپی) را آغاز و دوره های لاپاراسکوپی پیشرفته را در مرکز جراحی درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراندند. از سال 1386 تاکنون افتخار دستیاری در زمینه جراحی سرطان و پستان نزد استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مرتضی عطری را دارند.