دکتر محمدرضا حاجی آبادی

دکتر محمدرضا حاجی آبادی

جراحی مغز و اعصاب
dr_m_haji@yahoo.comشنبه ها: ساعت ۷۰۵ تا ۹۰۵ صبح
چهار شنبه ها: ساعت ۸ تا ۱۱۰۵ صبح

تخصص : متخصص جراحی مغز و اعصاب ، دارای بورد تخصصی جراحی اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص :

فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه و تومورهای هیپوفیز از کشور آلمان(مرکز فوق تخصصی بیمارستان پروفسور سمیعی)

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای P.H.D  علوم اعصاب (نورو ساینس) از دانشگاه تهران

اقدامات درمانی:

انواع جراحی های تومورهای مغزی (گلیوم ، مننژیوم ، شوانوم و . .)

انواع جراحی های  تومورهای هیپوفیز و قاعده جمجمه (آدنوم هیپوفیز ،کرنیو فارنژیوما، شوانوم آکوستیک و . . . .)

انواع جراحی های  ضایعات عروقی مغزی ونخاعی (آنوریسم ، کاورنوم و.)

انواع جراحی های  تومورهای  ستون فقرات (آستروسیتوما ، اپاندیموما  و .)

درمان دردهای حاد ومزمن ستون فقرات، جراحی ضایعات تنگی کانال و دیسکوپاتی ستون فقرات (گردنی، پشتی وکمری)