دکتر فضل اله صفی

دکتر فضل اله صفی

داخلي قلب
fazlolahsafi@yahoo.comروزهای زوج – صبح ها از ساعت 12-10

تخصص : قلب و عروق

فوق تخصص : فلوشیپ آنژیوپلاستی

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)

تخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیو پلاستی از بیمارستان قلب شهید رجائی(علوم پزشکی ایران)

سوابق علمی – آموزشی :

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

عضو انجمن قلب و عروق آمریکا و اروپا (AHA و ESC )

عضو انجمن اینترونشنال کاردیولوژی اروپا (EAPCI)