دکتر هانی هراتی

دکتر هانی هراتی

داخلي قلب
-سه شنبه 11-9

تخصص : بيماريهاي قلب و عروق

فوق تخصص : اكوكارديوگرافي

سوابق تحصیلی : بورد تخصصي قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-فلوشيپ اكوكارديوگرافي از دانشگاه علوم پزشكي ايران