دکتر احمدعلی یوسفی

دکتر احمدعلی یوسفی

داخلي قلب
aausefi@yahoo.comروزهاي زوج بعدازظهرها، يكشنبه ها و سه شنبه ها صبح

تخصص : متخصص قلب، فلوشيپ اينترونشن

فوق تخصص : فلوشيپ اينترونشن

سوابق علمی – آموزشی : استادياربيمارستان قلب شهيد رجائي از سال 68 الي 90