دکتر عبدالرسول مولودی

دکتر عبدالرسول مولودی

داخلي قلب
yahoo.com@amoloudiشنبه، یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه

تخصص : قلب و عروق

فوق تخصص : فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي

سوابق تحصیلی : دانشيار دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

سوابق علمی – آموزشی : عضو سابق بورد بيماريهاي قلب و عروق

سوابق اجرایی : معاونت درمان دانشگاه، مديرگروه قلب و عروق،رياست بيمارستان شهيد بهشتي،معاونت آموزشي