دکتر احسان پندار

دکتر احسان پندار

ارتوپدی
orthopebdar@gmail.com-

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی : فارغ التحصیل 1383 دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتوپدی 1389 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فلوشیپ جراحی تومور های ماسکولواسکتال دانشگاه علوم پزشکی وین – اتریش 2018
فوق تخصص : فلوشیپ جراحی تومورهای عضلانی - اسکلتی