دکتر مهین پردل شهری

دکتر مهین پردل شهری

زنان

سوابق تحصیلی
دكتري پزشكي عمومي-دوره تكميلي لاپاراسكوپي /هيستروسكوپي از دانشگاه تهران- داراي برد تخصصي
سوابق علمی – آموزشی : عضو انجمن هاي زنان ومامائي –جراحي هاي كم تهاجمي –تنظيم خانواده –سرطان زنان
سوابق اجرایی
مدير گروه زنان بيمارستان بابك