دکتر سجاد نادری

دکتر سجاد نادری

گوش،حلق و بيني
Dr.sajad naderi @ yahoo .com

سوابق تحصیلی
فوق تخصص جراحي سر و گردن ( دهان- تيروئيد و حنجره- جراحي ليزري حنجره)
داراي بورد تخصصي جراحی گوش و حلق و بینی و سر و گردن 
سوابق علمی – آموزشی : هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي