دکتر یداله علیمحمدی

دکتر یداله علیمحمدی

جراحی مغز و اعصاب
yadolla@yahoo.cm

سوابق تحصیلی
پزشکی عمومی دانشگاه شهیدبهشتی-تخصص دانشگاه تهران و شهیدبهشتی-عضو CNSوآرگو(ARGO SPIN)
متخصص جراحی مغزواعصاب(گرایش ترجیحی ستون فقرات)
فلوشیپ های دوره ای AO-CNS-SRS
سوابق علمی – آموزشی : AO-SRS-CNS-SRS
سوابق اجرایی : مدیرگروه جراحی مغزواعصاب