دکتر داریوش محمدی

دکتر داریوش محمدی

اورولوژي

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی با رتبه اول از دانشگاه علوم پزشکی ایران
اخذ درجه تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادرار و ناباروری
اخذ رتبه برتر بورد تخصصی ارولوژی کشور
اخذ درجه فلوشیپ فوق تخصصی جراحی های آندوسکوپیک و لاپاروسکوپی کلیه و مجاری ادرار از دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان هاشمی نژاد)

سوابق علمی – آموزشی
عضو انجمن ارولوژی اروپا
عضو انجمن ارولوژی ایران
عضو انجمن اندویورولوژی و لاپاروسکوپی