دکتر غلامرضا صدرخانلو

دکتر غلامرضا صدرخانلو

جراحي قلب

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشكي تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو انجمن جراحان قلب ايران
مؤلف كتاب جراحي قلب اطفال