دکتر علي صادقپور طبائي

دکتر علي صادقپور طبائي

جراحي قلب

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ فلوشیپ جراحی قلب و پیوند قلب از کالج سلطنتی انگلستان، گذراندن دوره تکمیلی جراحی ریشه آئورت از دانشگاه کانادا
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيئت علمي و استادیار جراحی قلب بیمارستان قلب شهید رجایی