کلینیک هیپوفیز بیمارستان بهمن در راستای ارتقای ارائه خدمت ، تشخیص ، درمان و پیگیری بهتر بیماران با تومورهای هیپوفیز راه اندازی شده است و آماده پذیرش بیماران وابسته به اختلالات غده هیپوفیز شامل افزایش هورمون رشد (Acromegaly)، افزایش هورمون کورتیزول (Cushing Dis.)، افزایش هورمون پرولاکتین (Prolactinoma) و سایر اختلالات مربوط به عملکرد غده هیپوفیز و ‌همچنین افراد دارای تومورهای غده هیپوفیز می باشد.

این کلینیک چند تخصصی بطور منظم هر هفته در روزهای یکشنبه در بیمارستان بهمن تشکیل می شود .

اساتید کلینیک هیپوفیز:

  • آقای دکتر محمد پژوهی ( فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز)
  •  خانم دکتر پیمانه حیدریان ( فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز)
  • آقای دکتر محمد رضا حاجی آبادی (  متخصص جرا حی اعصاب ، فلوشیپ جراحی تومورهای قاعده جمجمه وهیپوفیز)