مدير پرستاري
سیمین مرندی

 

سوپروايزرها
فرشته سوری بيتا ايوان پور کشوربالی ندا امینی شفيقه خوشبين اعظم رضوی محمدتقی اکبرلو محبوبه فلاحی

 

سرپرستار  بخش
مرضيه دادور اتاق عمل قلب و جنرال
الهام نقیبی بلوك زايمان
مرضیه داور CSR
بهادر رحیمی آنژيوگرافي
فاطمه خسروی نژاد جراحي A
سمیه راسخ POST.ICU.OH جراحيB
معصومه مرادی سنجانی زنان
عاطفه زنجانی كودكان
نگار گل محمدی NICU
مژگان عسگری مجموعه CCU1
الناز ژرفی مجموعه CCU2 
محمدحسین کریمی ICU.OH
زهرا تاجي ICU.G
الهه اخترکاوان اورژانس
تينا عسگري داخلی , داخلی A
فاطمه امراللهي IVF
حسين فخاري دياليز
نوشين ايوبي آندوسكوپي
آذر عادلی  برونكوسكوپي
فائقه سهرابی IPD
سحر ابراهيمي كلينيك قلب، جنرال و زنان
زهرا پورموسی کارشناس ایمنی
منیژه مولایی کنترل عفونت