به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه کنفرانس علمی ایمنی بیمار با امتیاز بازآموزی با حضور گروه پرستاری و کارکنان بخش ها و واحد های مختلف این مرکز درمانی در سالن اجتماعات برگزار شد.

در این دوره از کلاس های آموزشی کارشناس ایمنی بیمار به مباحثی چون شاخص های ایمنی بیمار و ابزارهای مدیریت خطر در بیمارستان پرداخت.

شعار سال جدید در سراسر دنیا "دارودهی ایمن" عنوان شده است که متخصصان این حوزه با توجه به این شعار در تلاش هستند تا میزان خطاهای بیمارستانی را کاهش دهند.

گزارش دهی خطا  یکی از مقوله های مهم برای دستیابی به فرهنگ ایمنی بیمار است که در این دوره از کلاس ها به این مبحث مهم پرداخته شد.

با توجه به اینکه فرهنگ ایمنی دارای 4 مولفه است کارشناس ایمنی بیمار بیمارستان بهمن در این کلاس آموزشی در خصوص فرهنگ گزارش دهی ، فرهنگ عادلانه ، فرهنگ منعطف (کار تیمی) و فرهنگ یادگیری به شرح مفصل پرداخت.

در ادامه این کلاس آموزشی، شاخص های ایمنی بیمار و 9 راه حل ایمنی مطابق با  توصیه های سازمان جهانی بهداشت مطرح شد.