به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز چهارشنبه 22 تیرماه کاروان خادمان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با به همراه داشتن پرچم بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در این مرکز درمانی حضور یافتند تا با ایجاد فضای معنوی، نور امید و شفای عاجل را در دل بیماران زنده کنند.

خادمان با حضور در بخش های مختلف بیمارستان بهمن ضمن عیادت از بیماران و اهدای هدایای متبرک با همراهان آنان به گفتگو پرداختند.
بازدید خادمان از بخش های مختلف بیمارستان بهمن و قدردانی از زحمات کادر بهداشت و درمان از دیگر برنامه های جانبی این مراسم معنوی بود.