در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، به همت واحد بهداشت حرفه اي اين مركز و با همكاري ايستگاه آتش نشاني منطقه، کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات اعلام و اطفا حریق و نحوه استفاده عملی تجهیزات در اين مركز برگزار گرديد. کلاس تئوری توسط خانم مهندس فرهمند مسئول بهداشت حرفه ای و دبیر بحران و بلایا با ارائه آموزش انواع آتش سوزی و خاموش کننده ها، انواع تجهیزات اعلام و اطفا حریق ، روشهای پیشگیری از وقوع حریق و نحوه برخورد با حریق به همراه آموزش سنجه های اعتبار بخشی مرتبط با پیشگیری از آتش سوزی ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید.

 در انتها کلاس عملی در رمپ غربی بیمارستان توسط نماینده محترم آتش نشانی آقای مهندس رضایی اجرا گردید.