ویزیت رایگان بیماران دیابتی در هفته ملی دیابت 

18 لغایت 24 آبان  1398

توسط جناب آقای دکتر محمد پژوهی فوق تخصص غدد و سرکار خانم دکتر زینب پژوهی متخصص داخلی

واحد ارتقاء سلامت / آوزش همگانی بیمارستان بهمن