كارگاه آموزشی مدیریت بحران در حوادث و سوانح طبیعی با همكاري ستاد پيشگيري و مديريت بحران منطقه 2، با هدف ارتقاء سطح آگاهي كاركنان در زمينه انواع بحران، اقدامات پيشگيرانه و آمادگي در مقابل بحران هاي طبيعي مورخ 98/04/30 از ساعت 8 لغايت 10 در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار شد.
این کارگاه با موضوعاتی مانند انواع سوانح، اقدامات پيشگيرانه جهت مدیریت بحران، آشنایی با اقدامات کاربردی در سوانح و حوادث براي كاركنان و خانواده مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.