تشكر يك مددجو عزيز بعد از سلامتي و بازگشت به كشورشان از كادر درمان بيمارستان بهمن.

احسنت به تیم درمان ایرانی که سریع تشخیص دادن و درمان درستی را آغاز نمودن دست همه درد نکند.