مراسم بزرگداشت روز بیهوشی دوازدهم اسفند ماه در بیمارستان بهمن برگزار گردید.  به همین مناسبت جناب آقای دکتر محور رئیس بیمارستان به همراه جمعی از مسئولین بیمارستان، این روز را به کارشناسان هوشبری تبریک گفتند و از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آورند.