بازدید معاونت محترم شهرداری و گروهی از همکاران سرای محله ناحیه 7 منطقه 2 به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک از بخش کودکان بیمارستان بهمن