بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني هپاتيت  1 الي 6 مرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

  • برگزاري سمينار آموزشي يك روزه براي گروه هدف كاركنان با موضوع آشنايي با روش‌هاي پيشگيري از هپاتيت مورخ 09/05/97
  • برپايي پايگاه آموزش همگاني با موضوع حذف هپاتيت در لابي بيمارستان مورخ 94/05/03 و 97/05/03 از ساعت 10 الي 12 با هدف آموزش به كليه مراجعين