بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر و روز مشاوره و آزمايش HIV اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 04/07/ 97 از ساعت 10 الي 12 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين توزيع پمفلت‌ها /  بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمود.