بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني تيروئيد 4 الي 10 خرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

برگزاري سمينار آموزشي 1 روزه با موضوع تيروئيد و بيماري‌هاي مرتبط با آن و همچنين سيگار و مضرات آن مورخ 97/03/07 گروه هدف مراجعين به همراه توزيع بسته هاي آموزشي / پمفلت ميان مراجعين

برگزاري كلاس آموزشي براي مادران باردار با موضوع آشنايي با بيماري‌هاي تيروئيد مورخ 97/03/08

برگزاري سمينار آموزشي با موضوع بيماري تيروئيد و علل مرتبط و درمان و .. براي گروه هدف كاركنان مورخ 97/03/09

برگزاري پايگاه عمومي در لابي بيمارستان با موضوع آشنايي با اختلالات تيروئيد مورخ 97/03/10 به همراه كنترل فشار خون رايگان و توزيع بسته‌هاي آموزشي / پمفلت ميان مراجعين