بيمارستان بهمن به مناسبت روز جهاني بهداشت دست و روز جهاني تالاسمي اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 18/02/97 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين پخش ويديوي مرتبط در نمايشگرهاي لابي و نيز توزيع پمفلت‌ها /  بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمود.