از  سال 2005 واحد ايمني بيمار سازمان جهانی بهداشت(WHO) كمپين بهداشت دست را با شعار" مراقبت تمیز، مراقبت امن تر" را در سراسر دنيا آغاز نمود و روز 5 مي(مصادف با 15 ارديبهشت) را روز جهاني بهداشت دست نامگذاري كردند.

بیش از 130 کشور عضو سازمان و کشورهای غیر عضو حمایت خود را برای پیشگیری از عفونت های مرتبط با اقدامات درماني- مراقبتي(HAI) اعلام نمودند، كه تسهیلاتی جهت فراهم سازی امكانات و الزامات بهداشت دست ایجاد گردید. طبق آمار اعلام شده از طرف سازمان جهاني بهداشت، سپسيس ناشي از اقدامات درماني-مراقبتي، سالانه بيش از 30 ميليون بيمار را تحت تاثير قرار مي دهد و عامل مرگ 6 ميليون نفر در سال مي باشد، بنابراين به منظور جلب نظر سياستگذاران بهداشتي به اهميت اين مسئله، كمپين بهداشت دست امسال  با شعار"پيشگيري از سپسيس در دستان شماست" برگزار مي گردد. در همین راستا، تيم ايمني بيمار بیمارستان بهمن ، روز يكشنبه مورخ 16 ارديبهشت سال 97 برای جلب توجه عمومی و ترویج فرهنگ شستشوی دست در بین پزشكان و کارکنان در بخشهاي باليني و پاراكلينيك ها حضور يافته و پس از آموزش در رابطه با اهميت بهداشت دست در پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني به ويژه سپسيس و مقاومت ميكروبي، محلولهاي دست جيبي به پزشكان و پرسنل هديه دادند. همچنين، تعهدنامه اي به منظور جلب مشاركت پزشكان و پرسنل در كمپين بهداشت دست توسط مديران محترم ارشد بيمارستان، پزشكان و كاركنان امضاء گرديد.