برگزاری سمپوزیوم یک روزه قلب تک بطنی با شرکت پزشکان محترم فوق تخصص قلب کودکان ، جراحان قلب ، متخصصین داخلی قلب بزرگسالان و متخصصین کودکان، همزمان با یازدهمین سال تأسیس انجمن قلب کودکان ایران، در روز جمعه مورخ ۹۷/۰۲/۱۴ در بیمارستان فوق تخصصی بهمن