بيمار آقاى 28 ساله در تاريخ 20 آبان 96 در حين خدمت به زائرين محترم امام حسين در كربلاي معلي از ارتفاع نسبتاً زياد روي داربستهاي آهنين سقوط كرده و دچار صدمات شديد مغز و ستون فقرات شد كه عمده ضايعات آن شكستگي وسيع جمجه، كنتوزيون مغزي، كما، شكستگي و در رفتگي مهره 12 پشتي و اول كمري (L1/T12) بود. به علت گسيختگي ستون فقرات بيمار قابل انتقال به ايران نبوده و بلافاصله به بخش ICU بيمارستان امام زين العابدين در كربلا منتقل گرديد. مسئول مربوطه طي تماس با بيمارستان بهمن درخواست اعزام تيم پزشكي به كربلا را نمودند.

تيم پزشكي جناب آقاي دكتر سيد مصطفي سادات،جراح ستون فقرات، به همراه يكي از همكاران زبده خود جناب آقاي دكتر احمدرضا ريحاني و دو تكنسين ورزيده اطاق عمل در كمتر از 24 ساعت با همراه داشتن ست هاي جراحي كامل جهت تثبيت بي ثباتي ستون فقرات و بررسي وضع نخاعي بيمار به كربلا اعزام شدند. بيمار در روز پنجشنبه 25 آبان ماه در اتاق عمل بيمارستان امام زين العابدين كربلا جراحي گرديد كه حدود 4 ساعت به طول انجاميد. در حال حاضر پس از گذشت حدود يك هفته از جراحي وضع هوشياري بيمار بنا به گفته تيم معالج حاضر در كربلا رو به بهبودي مي باشد.