بيمارستان بهمن در نظر دارد به مناسبت روز جهاني ديابت، روز سه شنبه مورخ 23 آبان 96 از ساعت 10 لغايت 12 ظهر پايگاه سلامت در سراي محله شهرك غرب واقع در ابتداي بلوار دادمان برگزار نمائيد. در اين پايگاه  مشاوره تغذيه، كنترل قندخون، كنترل نبض و فشارخون به صورت رايگان براي كليه مراجعين انجام خواهد گرديد .