جناب آقای سرهنگ علی پرویزی رئيس کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس با حضور در بیمارستان بهمن به مناسبت روز پزشک از جناب آقای دکتر محور ریاست بیمارستان بهمن تقدیر و تشکر نمودند.