مراسم بزرگداشت دانشمند و طبيب برجسته و نامدار ايراني، شيخ الرئيس ابوعلي سينا و روز پزشك در تاريخ سوم شهريورماه 1396 در مركز همايش هاي بيمارستان قلب شهيد رجائي با حضور جمع كثيري از پزشكان سهامدار بيمارستان بهمن برگزار شد.

در اين مراسم پس از خوش آمدگويي جناب آقاي دكتر نوحي، رئيس محترم هيئت مديره بيمارستان بهمن و رئيس بيمارستان قلب شهيد رجايي، يادي از درگذشتگان اين جمع گرديد و از خانواده اين عزيزان تجليل شد.

گفتنی است علاوه بر اجراي زنده موسيقي از چند پزشك برجسته در گروه هاي مختلف به شرح ذيل تجليل گرديد:
1. جناب آقاي دكتر مهدي اديب سرشكي، استاد برجسته گروه داخلي، فوق تخصص خون و سرطان بالغين
2. جناب آقاي دكتر رامين بقائي، استاد برجسته گروه جراحي قلب، فوق تخصص جراحي قلب
3. سركار خانم دكتر نادره بهتاش، استاد برجسته گروه زنان، فوق تخصص آنكولوژي زنان
4. جناب آقاي دكتر احمد شيباني، استاد برجسته گروه داروسازي
5. جناب آقاي دكتر مرتضي عطري، استاد برجسته گروه جراحي، فوق تخصص جراحي سرطان
6. سركار خانم دكتر پريدخت نخستين داوري، استاد برجسته گروه جراحي، فوق تخصص قلب كودكان
7. جناب آقاي دكتر محمد رضا نظري پويا، استاد برجسته گروه آزمايشگاه، متخصص كلينيكال پاتولوژي
8. جناب آقاي دكتر محمد علي هاشمي و سركار خانم دكتر مرضيه سادات لواساني بزرگ، اساتيد برجسته گروه راديولوزي
9. جناب آقاي دكتر محمد ياريگر روش، استاد برجسته گروه كودكان، متخصص كودكان و نوزادان
10. جناب آقاي دكتر احمد يوسف زاده، استاد برجسته گروه بيهوشي، فلوشيپ بيهوشي قلب

ضمنا در اين مراسم از جناب آقاي احمد حقيقت طلب به عنوان يكي از خادمين ارزشمند به جامعه پزشكي در زمينه راه اندازي، تجهيز و نگهداري تجهيزات پزشكي بيمارستان قلب شهيد رجائي و بيمارستان بهمن تقدير گرديد.