بزرگداشت روز پزشك و تقدير از مديران عامل بيمارستان هاي نمونه

اين مراسم به همت مركز بهداشت و درمان صدا و سيما جناب ‌آقاي دكتر سيد حميد حسيني برگزار و طي مراسمي از مديران عامل بيمارستان هاي نمونه تقدير گرديد.