خدمات كلينيك زخم (پيشگيري، درمان) با كارشناسان مجرب با مديريت جناب آقاي دكترحسين اخوان زنجاني متخصص عفوني در بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بهمن به شرح ذيل مي‌باشد:

 • زخم‌هاي بستر
 • زخم‌هاي عروقي
 • زخم‌هاي پاي ديابتيك
 • زخم‌هاي عفوني و مراقبت از زخم‌هاي جراحي باز
 • درمان اسكار زخم
 • زخم‌هاي ناشي از تصادفات و حوادث تروما
 • زخم‌هاي ناشي از راديوتراپي
 • زخم‌هاي بدخيم و سرطاني
 • حذف زخم‌ كراتوزه و پينه پاشنه پاها
 • رفع ميخچه
 • رفع ترك پاها در عرض 5 دقيقه با دستگاه كراتوريموال

اين كلينيك واقع در ساختمان جديد (ورودي)، طبقه 1- مي‌باشد.

اين كلينيك در تمام ايام هفته به غير از پنجشنبه و ايام تعطيل از ساعت 14 لغايت 19 آماده ارائه خدمت مي‌باشد.

تلفن تماس بخش: 82499907