دکتر پیمان گهرشناسان

دکتر پیمان گهرشناسان

جراحي عمومي
http://drgoharshenasan.ir-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي تهران, اخذ درجه تخصصی جراحي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اخذ درجه فوق تخصصي جراحي پلاستيك و ترميمي از دانشگاه علوم پزشكي تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، عضو انجمن فوق تخصصي جراحان پلاستيك و زيبايي ايران